Abakobwa basa neza ntabwo birata

Abakobwa basa neza ntabwo birata
https://dexpredict.com/jump/next.php?r=6470418

Bitandukanye n’imyemerere ikunzwe, abakobwa beza basa nkabandi bose. Bafite umutima ubabaza kandi ushaka urukundo nyarwo. Hano hari ibintu bike byerekeranye nabakobwa basa neza abasore benshi badatanga igitekerezo.Abakobwa basa neza ntabwo babi nkana

1. Bashaka gushimwa.

Nukuri, bakunda urukundo no gusimbuka umunezero nkabandi bakobwa bose bari hanze. Ariko nyamuneka, ube umusore ukomeye uryoshye kandi mwiza.

2. Birarenze kurusha uko bigaragara .

Abakobwa basa neza bifuza gukundwa kubo barenze isura yabo. Iyo umusore amurebye gusa atumviye amagambo ye, biratugana.

3. Ntibakunda guhora batorwa.

Abakobwa basa neza ntibashaka gukubitwa cyangwa kurebwa igihe cyose. Ntabwo ari inyamaswa zo muri pariki. Kuki abasore batekereza ko abakobwa basa neza bagenewe gutorwa gusa?

4. Kuraho urwikekwe.

Mubyukuri, abakobwa beza bosa ntabwo buri gihe ari babi. Bazi agaciro kabo, kandi bashima umusore uzi kwitwara hafi yabo no kubifata nkumuntu. Kandi ni abantu rwose kandi bafite ibyiyumvo nkabandi bakobwa bose.

Abakobwa benshi basa neza ni beza kurusha abandi bakobwa

Hafi buri gihe, abakobwa beza cyane ni beza kuruta abakobwa basa. Abakobwa basa neza bakeneye kugerageza cyane kwerekana ko badatsimbaraye cyangwa buzuye ubwabo.

Ugereranyije umukobwa usa neza rimwe na rimwe atera hissy bikwiye kugirango yumve ko yatewe isoni. Iyo abikoze, abandi bose batekereza ko ari mwiza. Ariko iyo umukobwa usa neza akora ikintu kimwe, aba ari inyamanswa. Iyo umukobwa mwiza cyane usabye umusore ubutoni nko guta urugo, mbona amaso azunguruka nkumva gasopo yo gukabya. Umuntu wese yibwira ko akoresha umusore. Ariko iyo undi mukobwa wese abikoze, batekereza ko ari inshuti nziza. Ntabwo ari akarengane?

Kandi ku rindi somo, abakobwa beza basa buri gihe bakeneye gukora cyane kugirango bagere kubintu byose. Ibyo aribyo byose tugeraho mubuzima, abantu batekereza ko twakuyeho byoroshye. Yego, nukuri, abasore ni beza kubakobwa beza basa. Ariko siko bose. Abasore hafi ya bose batekereza gusa ko isi izunguruka ku bwacu kuko turi abakobwa beza. Kandi ibyo ntabwo arukuri.

Kwamagana imyumvire

Mubyukuri, abakobwa beza basa nabo bafite umutima. Rimwe gusa, gerageza kubona isi mumaso yacu. Wakumva umeze ute niba umusore wese umenyereye kureba amabere yawe mugihe akuvugisha akareba inyuma  hawe mugihe ugenda? Wakumva umeze nkumuntu cyangwa ikintu?

Abakobwa bamwe ni babi kandi barababaje, nukuri, ariko nkumusore, ntushobora kwegeranya abakobwa bose beza basa neza kandi ubaranga nkuburakari kandi bubi.

Ubutaha nimuhura numukobwa usa neza, mumufate nkumuntu. Gira ibiganiro byubwenge bikangura kandi umumenyeshe ko umubona nkumuntu uryamanye gusa. Kandi iyo ukoze ibyo, ushobora gusa kubona ko umukobwa mwiza usa ntabwo ari uruhu rwimbitse. Kandi azagushimira byimazeyo kumutera kumva ko ari umuntu.

Share this article:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most popular

what you need to know

in your inbox every morning