Bifata igihe kingana iki kugirango wumve ko ukunda umuntu?

Bifata igihe kingana iki kugirango wumve ko ukunda umuntu?
https://dexpredict.com/jump/next.php?r=6470418

Urukundo rushobora kugorana kurumenya rimwe na rimwe. Birashoboka ko ufite ubwoba bwo kwemera ko ukunda umukobwa cyangwa gusa ukaba utazi neza kandi ushaka kumenya niba umukunda cyangwa igitekerezo cye. Birashoboka ko utigeze ukundana mbere kandi ukaba utazi neza uko byifashe. Impamvu yawe yaba imeze ite, shakisha ibi bimenyetso umukunda, hanyuma uzabimenye neza.Bifata igihe kingana iki kugirango wumve ko ukunda umuntu?

Noneho, shakisha igisubizo niba wasanze wibajije niba ukunda umuntu ufite mumutwe ukoresheje ibi bimenyetso.

1. Urashaka kumugezaho inkuru nziza

Gukundana bivuze ko ariwe ujya mugihe ushaka kwishimira. Urashaka gusangira nawe ibihe byiza. Urashaka ko akwishimira.

Niba uturitse kugirango ubwire umukobwa wawe ibintu byiza byose biza inzira yawe imbere yabandi, icyo nikimenyetso cyiza umukunda.

2. Urashaka kumubwira amakuru mabi

Ndetse birushijeho kunenga, ahinduka umuhamagaro wawe wihutirwa. Uzi ko umukunda mugihe ariwe muntu wa mbere ushaka kuvugana mugihe habaye ikintu kibi, kabone niyo waba utaratunganya neza ibyabaye. Uzi ko kuboneka kwe bizamura ibintu byose.

Nicyo kimenyetso cyo kwizerana no gushyigikirwa, nibice binini by’ urukundo. Umuntu wambere utekereza iyo  ikubise umufana numuntu wizeye kandi ukunda.

3. Uramurinda

Urarakara cyangwa ukababara iyo umuntu amusuzuguye. Yaba shobuja cyangwa umusore udasanzwe muri resitora, instinzi yawe yambere nukumuhemba. Ariko, twizere ko ukuraho ibyo kuruhande hanyuma ugahangayikishwa nuburyo bimugiraho ingaruka.

Niba umukunda, aho gukina uburakari cyangwa ishyari, uramurinda. Urashaka ko yumva amerewe neza kandi afite umutekano utitaye ku burakari ushobora kugirira umuntu wamuteye ububabare.

4. Uramubona mugihe kizaza

Uzi ko ari urukundo iyo utekereje aho ushobora kuba mumezi make. Azokwimukana nawe? Ugomba kugura amatike yo kwerekana umwaka utaha?

Urashobora kwishushanya kubyara hamwe cyangwa uko byamera kuba umwe mubagize umuryango wawe? Ntutekereza kubishobora ejo hazaza hamwe keretse amarangamutima ari ayukuri.

Ntushobora kuba urimo utegura gahunda hamwe na we, ariko uramutekereza ndetse nubushishozi mugihe utekereza kazoza. Niba shobuja aguhaye kuzamurwa mu ntera, utekereza uburyo bishobora kugufasha mwembi kugura ahantu heza hamwe.

Ntabwo utekereza wenyine ahubwo ukamwinjiza mubintu utigeze utekereza mbere.

Nubwo waba warigeze gushaka ingaragu  zirwaye, uranezerewe cyane kubireka kugirango wishimire. Guhindura ikintu wibwiraga ko cyamuteye ibuye ni ikimenyetso umukunda.

5. Utekereza kubyara

Niba ushaka abana * Nta kibi kiri mu kutabashaka, nubwo * ndetse ukaba utekereza ko bishoboka kubyara abana, bishobora kuba ikimenyetso cyuko yibye umutima wawe.

6. Utekereza uko abana bawe bazaba bameze

Niba udatekereza kubyara abana gusa ahubwo utekereza uko bari kumera, ubwo uri umwe mubibwana ukunzwe. Niba ubona imico muri we ugatekereza, “man, abana bacu bagiye kuba beza nibaragwa ibyo,” hari amahirwe menshi yuko umwiyumvamo. Twasanze ibintu mubantu dukunda dushaka gukomeza kandi tukagira uruhare mubihe bidashira.

Nubwo waba utarigeze utekereza kubyara, ibi bitekerezo birashobora gusimbuka mumutwe wawe kubera kamere muntu.

7. Witaye rwose kubyo agutekerezaho

Twese twita kubyo abantu badutekereza rimwe na rimwe. Ariko, niba kunegura gatoya kumutumyeho bigutera ubwoba no gutekereza kuwo uriwe bikagutera guhinduka, noneho haribishoboka ko umukunda.

Niba atekereza ko uri akajagari, urashaka kurushaho gutegurwa no kugira gahunda kuko abona ubwo bushobozi muriwe. Urashaka ko akwemera kuko kukwemera kugutera kwifuza kuba mwiza.

8. Wumva biteye ubwoba iyo wamubabaje

Niba umubabaje n’ikintu icyo aricyo cyose, biragucika. Waba waramushinyaguye kubwimpanuka, ukamubabaza, cyangwa wakoze amakosa, kumenya ibikorwa byawe byamubabaje ni ubugome. Wakora ibishoboka byose kugirango ibintu bituze kandi urebe ko atakibabaza.

Niba umukunda byukuri, ntakibazo uzabona ko wibeshye ukavuga imbabazi kuko uziko abikwiye.

9. Utekereza uburyo bwo kumushimisha

Niba wasanga urota uburyo bwo kumwenyura, noneho ibyo bishobora kwerekana ko umwitayeho kuruta uko wowe ubwawe ubikora. Iyo uri hanze kandi utekereza, utekereza kubintu bike ushobora gufata kugirango umutungure.

Utuntu duto nkutwo tuvuga byinshi kubyerekeye urukundo kuruta n’ibimenyetso bikomeye.

10. Ugasanga urimo urota ibye

Uramutekereza mugihe adahari. Abantu benshi bagabana ubuzima bwabo. Bafite itsinda ryakazi, umuryango wabo, inshuti zabo, na mugenzi wabo.

Ariko, iyo uri kukazi cyangwa numuryango ugasanga utekereza kuri we cyangwa ukibaza icyo akora, birashoboka urukundo.

Niba udashobora kugira icyo ukora utabonye isura ye mubitekerezo byawe, noneho birashoboka ko wakubiswe. Birashobora kuba birenze ibyo. Niba wibanze cyane kumugoroba udasanzwe kuruta gukora akazi kawe, urukundo rushobora gufata.

Urukundo ni ibyiyumvo bikomeye bihagije kugirango bikurangaza mumateraniro ikomeye y’akazi, gusinzira, ndetse no kurya. Niba utekereza kuri we mugihe adahari, birashoboka ko mukundana.

Share this article:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most popular

what you need to know

in your inbox every morning