Ibimenyetso 10 byoroshye kugirango umenye niba ukurura

Ibimenyetso 10 byoroshye kugirango umenye niba ukurura
https://dexpredict.com/jump/next.php?r=6470418

Urakwegera nkuko ubitekereza? Ibimenyetso Byoroheje Byerekana Ukuntu Abandi Bakubona Mubyukuri

Ukuntu wibona ubwawe nuburyo abandi bakubona ushobora kuba ibintu bibiri bitandukanye. Rimwe na rimwe, usa neza kuruta uko ubitekereza – ariko mu bindi bihe, abandi bakubona neza cyane kuruta uko wowe ubwawe ubibona! Niba ushaka kumenya uburyo abandi bakwegera rwose, reba kuri ibi bimenyetso 10 byoroshye kugirango umenye niba ukurura bizakumenyesha niba abandi bakubona bishyushye kandi kuryamana.

1. Abantu barakureba cyane

Igihe icyo ari cyo cyose uhindukirira hejuru yikintu runaka ukabona abantu bagusuzuma? Nibyiza cyane birashobora kuba mubiryo, mwishuri, kukazi, cyangwa hanze. Mugihe ugaragara nkaho ubona ko abantu bakureba kandi, bagahita bahindukira bakava mubitotsi, noneho birashoboka ko bivuze ko babonaga uburyo uri mwiza.

2. Urashimwa cyane

Dufate ko abantu bakomeje kuvuga amagambo nka, “Ufite inseko nziza” cyangwa, “Amaso yawe ni meza cyane,” noneho, icyo gihe, ntabwo bari gusetsa kuriyi ngingo. Bagenzuye umubiri wawe bagasuzuma buri kintu gito kuri wowe.Kumahirwe yo kuba utarikwegereye, birashoboka cyane ko batazakwitaho cyane. Kandi, mugihe bagushimye, bizera ko ugomba kumenya uko bumva.

3. Uhora usabwa ko bagusohokana

Turashobora gusa kureba ibintu bifatika mugihe gito – mugihe utarikwegera, abantu ntibakubaza ibyo gusohokanwa. Ntacyo bihindura ukeka ko abantu basa nkaba nkabanyamideri cyangwa kurundi ruhande mugihe bibaye bitagaragara neza.

Gusa abantu bifuza ukuri kugirango bagire ibyago amahirwe yo gukundana uvuga byose.

4. Abantu bishimira gusabana nawe

Urashobora gutekereza neza ko abantu bakunda kuba hafi yawe kuko ufite imico myiza. Mubyukuri, ibyo birashobora kuba bifite ishingiro. Bibe uko bishoboka, abantu wongeyeho nko kuba hafi yabantu. Ikirenzeho, uhure nabyo – abantu barashobora kuba bake, kuburyo babikunda iyo bari hafi yabantu beza.

5. Urasuzumwa

Ahari iyo ugenda mumuhanda, abakozi bashinzwe iterambere bakwongorera * niba uri umugore *.

Utitaye ku kuba uri umugabo, urashobora kubona igiterane cyabadamu bakubita amasogisi yabantu mugihe ugenda mumujyi. Urumva mubyukuri abantu bashobora kukureba mugihe utagushimishije? Biragaragara ko atari byo!

6.Bakora ibishoboka kugirango bagukingure

Mugihe iyo umuntu atekereza ko uri mwiza, bakeneye kumenya neza. Birashoboka ko bagerageza kugutera umwete wo gufungura kugirango basuzume niba wifuza gusohokana nabo mumujyi. Cyangwa kurundi ruhande birashoboka ko barimo gukora ubushakashatsi busa ukeka ko batekereza kukubaza.

7. Abantu bagufuhira

Birashoboka ko wabonye ko abantu benshi bavuga uburyo wowe n’ubuzima bwawe budasanzwe. Bashoboraga kuvuga amagambo nka, “Golly, icyampa amaguru yanjye nkayawe!” cyangwa “amaso nkayawe !” Ku mahirwe yo kuvuga nkaho bashobora kuba bashaka kumera nkawe, bakeka ko ureshya.

8. Urabona message nyinshi kurubuga rusange

Abantu benshi bazakira ubutumwa bwabaturutse hanze bakoresheje imyidagaduro yo kumurongo. Ntabwo ari ibintu bidasanzwe. Bibe uko bishoboka, tekereza. Nigute umuntu yakwoherereza ubutumwa mugihe batatekerezaga ko uri mwiza? Bite ho ko bohereza ubutumwa kubantu bakomeye? Nta gushidikanya.

9. Abantu ni beza cyane cyangwa birakabije kuri wowe

Ku mahirwe yuko abantu bakwifuza bitewe nuburyo ureshya, barashobora kukugirira nabi. Ibi bibaho cyane mugihe abantu bakiri bato kandi mwishuri.

Noneho na none, ukeka ko ari byiza cyane kuri wewe, ibyo bivuze ko bakeneye kuguma hafi yawe cyangwa bakagusaba hanze.

10. Abantu bandi beza  bakwitaho

Birumvikana ko ushobora kugira toni yabantu badasanzwe bakwishyura byinshi. Ariko, mugihe ubonye ko benshi muribo bashimisha abantu ubwabo, icyo nicyaha kinini cyane ko uri mwiza. Nkuko abenshi bigenda, “abantu basa bakunda guhurira hamwe” na, “nkuko bishushanya.

Share this article:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most popular

what you need to know

in your inbox every morning