Nigute ushobora gusubirana Ex wawe nanone kandi ukagukunda kuruta uko byahoze?

Nigute ushobora guubirana Ex wawe nanone kandi ukagukunda kuruta uko byahoze?
https://dexpredict.com/jump/next.php?r=6470418

Nigute ushobora gutsindira Ex wawe nanone kandi ukagukunda kuruta uko byahoze?

Watandukanije nibindi byingenzi byawe, kandi ni amakosa yabo rwose. Ntabwo washobora kongera gufata ihohoterwa rishingiye kumarangamutima, nuko wihagararaho wenyine ubajugunya mubikorwa. Iki cyari ikintu cyiza cyo gukora, ariko ubu urashaka ko bagaruka kuruta mbere hose kuko utabifite urumva ko wabuze ikintu kinini mubuzima bwawe utigeze umenya ko kibaho mbere. Nigute ushobora guubirana Ex wawe nanone kandi ukagukunda kuruta uko byahoze?

#.Menya ibitaragenze neza mumibanire yawe

Ikintu cya mbere ugomba gukora nukwibaza ibitaragenze neza mumibanire yawe. Ni ngombwa ko usobanukirwa aho ibibazo biri mbere yuko utera imbere. Umaze gusobanukirwa n’ibikenewe gukosorwa, menya neza ko ibyo witeze ari ukuri. Kurugero, niba umuntu umwe ashaka abana benshi undi ntabishaka, ntabwo bizigera bigenda neza. Ariko, niba abantu bombi bashaka abana ariko ntibashobora kumvikana kuri bangahe cyangwa mugihe bagomba gutangira kubagerageza noneho birashoboka gutandukana.

#.Reka gukora amakosa amwe

Igihe kirageze kugirango uzamure umukino wawe. Ngiyo intambwe yambere, yingenzi mugusubiza inyuma yawe. Kuri ubu, ntacyo bitwaye ibitaragenze neza cyangwa ninde watandukanije nande. Ibyo ushobora gukora byose byerekana ko uri umuntu ukwiye uhindura bimwe mubintu byabateye gutandukana nawe ubwa mbere.

#.Kosora imyitwarire yaguteye gutandukana

Ni ngombwa kwibuka ko gutandukana atari amakosa yawe. Ntabwo byoroshye gutandukana numuntu, ariko wakoze ibyo wagombaga gukora, mugihe ntayandi mahitamo ufite. Ikintu cyingenzi ugomba gukora kugirango uwahoze ari umukunzi wawe agaruke mubuzima bwawe nukubereka ko babikwiye kandi bigatuma bizera ko bashobora guhindura ibintu kuri bo ubwabo byateje gutandukana.Sobanukirwa n’impamvu wahoze akundana nawe

Mugihe ibintu byose bitandukanye, hariho impamvu zimwe zisanzwe zituma abantu batandukana. Birashoboka ko batiteguye kugirana umubano wiyemeje, cyangwa birashoboka ko bakeneye igihe runaka kugirango bamenye mbere yo kwinjira mubucuti bukomeye bwigihe kirekire. Nigute ushobora guubirana Ex wawe nanone kandi ukagukunda kuruta uko byahoze?

#.Gerageza kwiyumvisha isano igenda neza

Iyo usubije uwahoze ari umukunzi wawe, uba ufite amahirwe yo kurushaho kunoza umubano kuruta mbere hose. Kora neza, kandi bazagukunda kuruta mbere hose.

#.Ongera wizere ikizere hamwe nuwahoze mbere yo kugerageza

Niba mubyukuri ushaka abahoze inyuma, ni ngombwa ko ufata umwanya wo kongera kwizerana mbere yuko ugerageza. Uzakenera kubereka ko bashobora kuba inyangamugayo, kugukingurira, no gusangira nawe ibyiyumvo byabo. Ihangane kuko bishobora gufata igihe kugirango uwahoze akugarure ikizere.

#.Wige uburyo bwo kubyutsa urukundo ufata intambwe

Fata intambwe mu cyerekezo cyabo:

1) Gusaba imbabazi kubyo wakoze nabi.

2) Tekereza ku mibanire yawe, ibyiza n’ibibi.

3) Shakisha icyo ushobora gukora ukundi ubutaha.

4) Subira guhura nabo wohereze inyandiko cyangwa imeri.

5) Guhura, ariko witonda – ntugasunike cyane kugirango usubire hamwe ako kanya.

6) Fata umunsi umwe umwe!

Share this article:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most popular

what you need to know

in your inbox every morning