Nigute Wagira Umubano Urambye

Nigute Wagira Umubano Urambye
https://dexpredict.com/jump/next.php?r=6470418

Imibanire hafi ya yose ifite ubushobozi bwo kuba umubano muremure ushobora kuzuza ubuzima bwawe umunezero. Ariko bisaba imbaraga zidasubirwaho zabantu babiri basanzwe bakundana byukuri kugirango bakore ibitekerezo byubumaji byitwa umubano muremure. Koresha izi ntambwe kugirango ushireho umubano muremure bivuye mu rukundo rwawe rukura. Nigute Wagira Umubano Urambye.

# 1 Wubake ubwuzuzanye

Nigute Wagira Umubano Urambye
Nigute Wagira Umubano Urambye

Gukundana birashobora gusa nkaho bidatinze, ariko uko umubano ugenda wiyongera, watangira kubona ko urukundo rwihuse rutangira guhindagurika no guhinduka murukundo rukuze rushingiye kubwumvikane no guhuza. Urashobora rwose kubana? Urashobora kugira ibitekerezo bitandukanye ninyungu zitandukanye, ariko urashobora kubona uburyo bwo kubizana byose munsi yinzu kandi ugakomeza kubaho neza? Ibishobora noneho kugaragara nkibintu byoroheje birashobora guhinduka mubintu bishobora guhagarika umubano.

# 2 Ntuzigere ureka gucika intege ninzangano byiyongera

Ntukigere na rimwe ureka ahantu hakeye hagakura umusozi. Mugihe hari ikintu kijyanye nicyitso cyawe cyangwa uburyo bwabo bwo kwitwara bikubabaje, shakisha uburyo wabigaragaza ako kanya. Igihe cyose utaka icyitso cyangwa umuyaga ugacika intege, ugomba gusobanukirwa ko bitabaho ntahantu. Kutanyurwa muri rusange bitera imbere buhoro buhoro. Bikaba bigenda nkigitekerezo gitera uburakari buhoro buhoro cyinjiza nyuma yigihe runaka mugusebanya no kurakara. Ariko, mugihe ureka ibintu bigatera imbere mumitekerereze yawe, icyitso cyawe ntigishobora na rimwe gusobanukirwa ibintu bikurakaza rwose, kugeza umunsi watangiriye uburakari. Kurwanya no kwimbere ni ibintu bibiri biranga abantu bigaragara mbere iyo umuntu atanze ikirego. Usibye niba ushakisha impaka, fasha muguhuza hamwe kugirango ugusobanukirwe neza urebye ikintu cyose cyakurakaza, utitaye ko bigaragara ko kidafite akamaro kuva ugenda.

# 3 Ba inyangamugayo kandi uvugisha ukuri

Niba ushaka kumenya kugirana umubano muremure, ugomba kwiga kuvugisha ukuri hagati yawe, haba mubyerekeranye no kurakara bikabije, gusambana neza cyangwa gukundana nundi muntu. Iyo uri umunyakuri, bizafasha umukunzi wawe kukumva neza no kukumenya neza nkumuntu. Ikinyoma gito cyera kiremewe cyane cyane mugihe ukuri kwababaza umukunzi wawe. Ariko niba arikintu gishobora kugira ingaruka kumubano wawe, vugisha ukuri nubwo ukuri gukomeretsa.

# 4 Imbaraga zidasanzwe zuzuzanya

Umuntu ku giti cye, twese tuza dufite imbaraga n’intege nke zacu. Mubishobora kubaho igihe kirekire, ugomba kwiga gukoresha imbaraga zawe nintege nke kugirango wuzuzanye kandi ufashanye. Niba uri intiti y’ubwenge kandi mugenzi wawe avuga neza, ntucike intege cyangwa kwikunda kubera imbaraga zitandukanye. Ahubwo, wige gukoresha imbaraga za mugenzi wawe kugirango urusheho gukora neza. Codependence nimbaraga zitegereje gukoreshwa mumibanire ndende. Koresha, aho kuyirwanya no kwihanganira umubano mubi.

# 5 Tekereza “twe” ntabwo “Njye”

Uratekereza umukunzi wawe igihe cyose utumiwe mubirori cyangwa ugomba gutegura umugoroba? Iyo uri couple mubyukuri mukundana, ugomba gutekereza nkabashakanye kandi ukazirikana inyungu zumukunzi wawe nkuko witaye kubwinyungu zawe bwite.

# 6 Irinde umutekano muke

Umutekano muke urakura mugihe hari ugushidikanya. Gushidikanya bivuka mugihe hariho itumanaho ribi hamwe nukuri-igice. Umubano muremure wubakiye ku kuri no kwizera. Gerageza gutekereza umukunzi wawe nkikiremwa gipfa, ufite amarangamutima nibitekerezo nkabandi! Abakundana benshi bagerageza kwiyumvisha mugenzi wabo kuba imico myiza mumigani. Kandi iyo babonye uruhande rwumuntu muri mugenzi wabo nko gukundana cyangwa gukururwa nundi muntu, abakundana bafite ubwoba. Ariko mubyukuri, ukunda gukundana kandi ushobora gutekereza ko umuntu mumuhanda ari mwiza. Bishatse kuvuga ko washuka umukunzi wawe? Oya. Wige kwirinda umutekano muke kuvugisha ukuri no gufasha umukunzi wawe kukumva neza.

# 7 Izere imitekerereze yawe

Guhiga mubucuti hafi ya byose ni ukuri. Iyo utekereje ko umukunzi wawe aruhije cyangwa atishimye, amahirwe menshi uribeshya. Niba wumva ko hari ibitagenda neza mumibanire, birashoboka ko ahari. Izere umutima wawe kandi uvugane numukunzi wawe mugihe wumva ikintu mukirere. Bizafasha gushiraho umubano wishimye.

# 8 Sangira indangagaciro

Guhura numubano muremure wigihe kirekire bisaba guhuza, ariko nanone biterwa cyane nindangagaciro zisanzwe, zaba izumwuka cyangwa ubwenge. Gukunda no gukurura bishobora guhuza abantu babiri badasa, ariko kubanza kureba no gukurura imibonano mpuzabitsina ntibihagije kugirango ubane neza. Niba ushaka kugirana umubano muremure, ugomba kuba witeguye gutandukana no guhuza ibitekerezo byawe n’indangagaciro hamwe kugirango mwembi mushobore kureba ubuzima muburyo bumwe kandi binyuze mubirahuri bisa


 

Share this article:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most popular

what you need to know

in your inbox every morning